Trifolium wormskioldii

Botanical Name

Trifolium wormskioldii Lehmann

Common Name(s)

  • salt bank clover

Legume Clades

IUCN Status