Strophostyles helvola

Botanical Name

Strophostyles helvola (Linnaeus) Elliott

Common Name(s)

  • amberique-bean
  • trailing wild bean
  • fuzzy bean

Legume Clades

IUCN Status