Sophora tomentosa

Botanical Name

Sophora tomentosa Linnaeus

Common Name(s)

  • seacoast laburnum
  • yellow sophora
  • silverbush

Legume Clades

IUCN Status