Sophora nuttalliana

Botanical Name

Sophora nuttalliana B. Turner

Common Name(s)

  • white loco
  • white sophora
  • silky sophora

Legume Clades

IUCN Status