Senna atomaria

Botanical Name

Senna atomaria (Linnaeus) Irwin & Barneby

Common Name(s)

  • palo zorillo (Spanish)

Legume Clades

IUCN Status