Senegalia modesta

Botanical Name

Senegalia modesta (Wallich) P. J. H. Hurter

Common Name(s)

  • phulai
  • pelosa

Legume Clades

Native Geographic Range

  • South Asia
  • Southeast Asia

IUCN Status