Psoralea pinnata

Botanical Name

Psoralea pinnata Linnaeus

Common Name(s)

  • fountain bush
  • fonteinbos (Afrikaans)

Legume Clades

IUCN Status