Pongamia pinnata

Botanical Name

Pongamia pinnata (Linnaeus) Pierre

Common Name(s)

  • Karanja

Synonyms

Legume Clades

IUCN Status