Phaseolus parvulus

Botanical Name

Phaseolus parvulus Greene

Common Name(s)

  • Pinos Altos Mountain bean

Legume Clades

IUCN Status