Liparia myrtifolia

Botanical Name

Liparia myrtifolia Thunberg

Synonyms

Legume Clades

IUCN Status