Indigofera spicata

Botanical Name

Indigofera spicata Forsskal

Common Name(s)

  • spicate indigo

Legume Clades

IUCN Status