Indigofera australis

Botanical Name

Indigofera australis Willdenow

Legume Clades

IUCN Status