Dalbergia tonkinensis

Botanical Name

Dalbergia tonkinensis Prain

Legume Clades

IUCN Status