Baptisia tinctora

Botanical Name

Baptisia tinctora (Linnaeus) R. Brown

Common Name(s)

  • yellow false indigo
  • horseflyweed

Legume Clades

IUCN Status