Adesmia boronioides

Botanical Name

Adesmia boronioides Hooker f.

Common Name(s)

  • paramela

Legume Clades

IUCN Status