Acmispon greenei

Botanical Name

Acmispon greenei (Wooton & Standley) Brouillet

Common Name(s)

  • Greene's bird's-foot trefoil

Legume Clades

IUCN Status