Acacia rhodophloia

Botanical Name

Acacia rhodophloia Maslin

Common Name(s)

  • minniritchi

Legume Clades

IUCN Status