Acacia koa

Botanical Name

Acacia koa A. Gray

Common Name(s)

  • koa

Legume Clades

IUCN Status